Advokátní kancelář poskytuje právní služby ve všech základních oblastech práva. Dle specializace jednotlivých členů advokátní kanceláře poskytujeme kvalifikované právní služby ze všech základních  oborů práva obchodního, občanského, trestního, ústavního a správního, konkursního a práva cenných papírů, a to v celé šíři těchto oborů, tedy jak v oblasti agendy sporové, tak problematiky smluvní.

Advokátní kancelář poskytuje své služby jak klientele firemní, české i zahraniční, tak i  jednotlivým občanům, kteří se rozhodli profesionální právní služby vyhledat.

Advokátní kancelář poskytuje služby v českém, anglickém, slovenském  a ruském jazyce.

 

© 2003 JANÁK, ZEITHAML & spol.