Společníci

JUDr. Antonín Janák, advokát
janak@advokati.pb.cz
antonin.janak@janakzeithaml.cz

Absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v roce 1975 a zahájil svoji činnost jako advokát se všeobecným zaměřením. 

Zaměřuje se zejména na problematiku majetkového práva, nemovitostí, sporovou agendu, rozhodčí řízení, konkursní právo, korporační právo, zadávání veřejných zakázek a trestní majetkové právo. Působí jako správce konkursních podstat a rozhodce.

Publikoval v odborném tisku, je autorem základního vydání publikace „ Akciová společnost a její řízení“ vydavatel Dashofer Verlag.

 
JUDr. Vladimír Zeithaml, advokát
Absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v roce 1979 a zahájil svoji činnost jako advokát se všeobecným zaměřením v Benešově u Prahy. Koncem 80.let začal provozovat svojí praxi v Praze se zaměřením převážně na problematiku majetkového práva, nemovitostí, sporovou agendu, arbitrážní řízení a trestní právo. Od počátku 90.let úzce spolupracoval s největšími mezinárodními právnickými firmami jako účastník Scholarship Scheme, pořádaným při Queen Mary and Westfield College v Londýně v druhé polovině roku 1990. V roce 1993 působil po dobu půl roku v londýnské pobočce firmy Allan & Overy a současně byl jedním ze zakládajících partnerů advokátní kanceláře Kocián, Šolc, Touška (dnes Kocián, Šolc a Balaštík), která je od roku 1992 jednou z největších českých advokátních kanceláří.

JUDr. Zeithaml se specializuje zejména na obchodní právo, trestní právo, arbitráž a mediaci.

JUDr. Zeithaml je členem Britské obchodní komory v Praze, v rámci orgánů advokacie působí v Kárné komisi České advokátní komory. JUDr. Zeithaml pracuje v anglickém, ruském a českém jazyce.


JUDr. Anna Janáková, advokátka
janakova@advokati.pb.cz

Absolvovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v roce 1975; do roku 1989 pracovala jako právník v oblasti investic. Specializuje se na právo nemovitostí, smluvní právo, restituce, problematiku zakládání obchodních společností a konkursní právo, majetkové právo, smluvní agendu, pozemkové a katastrální právo, problematiku obchodních společností a správy majetku.


JUDr. Vladimír Trýzna, advokát
Absolvoval právnickou fakultu University Karlovy v roce 1979 a zahájil svojí profesní kariéru jako policejní vyšetřovatel. V 90.letech působil na různých vysokých pozicích v rámci struktury úřadu vyšetřování, naposledy jako šéf odboru Úřadu vyšetřování hl.m.Prahy. JUDr. Trýzna se v druhé polovině 90.let stal advokátem a členem naší advokátní kanceláře. Specializoval se na trestní právo, a to jak v roli obhájce, tak i v roli zástupce poškozeného. V současné době JUDr. Trýzna pozastavil svoji činnost v advokátní kanceláři, neboť od května 2001 působí na Vrchním státním zastupitelství v Praze.


Mgr. Markéta Chudáčková, advokát
m.chudackova@janakzeithaml.cz

Absolvovala Právnickou fakultu University Karlovy v Praze v roce 2000. Jako praktikantka v advokátní kanceláři JANÁK ZEITHAML & spol. pracovala již od roku 1998. Po absolutoriu práv zde začala pracovat jako advokátní koncipientka, od roku 2004 je advokátem a společníkem. V letech 2000/2001 absolvovala dvousemestrální postgraduální studijní program zaměřený na evropská studia v oblasti práva, který společně organizovaly Fakulta sociálních věd UK v Praze a Právnická fakulta University Karlovy v Praze. Mgr. Chudáčková působí v pražském sídle kanceláře.

Specializuje se na majetková práva, práva k nemovitostem, občanské právo a soudní řízení, autorské právo, sporovou a smluvní agendu, ústavní právo.


Mgr. Michal Šebánek, advokát
michal.sebanek@janakzeithaml.cz

Absolvoval Právnickou fakultu University Karlovy v Praze na podzim roku 2000. Po absolutoriu práv začal pracovat v advokátní kanceláři JANÁK ZEITHAML & spol. jako advokátní koncipient, od roku 2004 je advokátem a společníkem. Mgr. Šebánek působí v pražském sídle kanceláře.

Specializuje se na obchodní právo, občanské právo a soudní řízení, autorská práva a práva duševního vlastnictví, sporovou i smluvní agendu.

Právníci

Mgr. Michal Trkal, advokátní koncipient
michal.trkal@advokati.pb.cz

Absolvoval Právnickou fakultu Západočeské univerzity v Plzni v roce 2001. Po absolutoriu práv začal pracovat v advokátní kanceláři JANÁK ZEITHAML & spol. jako advokátní koncipient. Působí v příbramské pobočce kanceláře.

  

© 2003 JANÁK, ZEITHAML & spol.